Isaberg Golfklubb Logo
Medlem

Vårmöte 27 mars

11 mars, 2024
Alla medlemmar är varmt välkomna på Vårmöte onsdagen den 27/3.
Fika: 18:00  Mötet startar: 19:00
Plats: Isaberg Golfklubb, Klubbhus

Handlingar kommer i Slicar & Hookar senast en vecka innan mötet.

Dagordning
 1. Fastställande om röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Styrelsens årsredovisning (resultat-och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat-och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-och räkenskapsåret.
 11. Val av två revisorer för en tid av ett år.
 12. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor

Senaste nytt

Nyheter

Seriespel H70 Div 1

Måndagen den 20 maj spelades Smålandsseriens 1:a omgång av fyra i div 1, på Hooks GK. Resultatet för Isaberg GK H70 lag blev 338 slag

Läs mer »
Nyheter

Sommarträning med Micke

Nu sätter sommarträningen i gång, det är gruppträning med max 10 personer/grupp. Vi tränar på olika slag varje träningspass. Första träningspasset v.20 (15 maj) v.20-

Läs mer »

Väderprognos

Isaberg Golfklubb

14°C
Scattered clouds
fredag
94%
04:21
Min: 14°C
988
21:39
Max: 19°C
SSE 2 m/s
fredag
19°C
14°C
lördag
25°C
14°C
söndag
24°C
13°C
måndag
26°C
14°C
tisdag
27°C
14°C