Medlem

Vårmöte 28 mars

13 mars, 2023

Kallelse och Dagordning till Vårmötet 2023

Datum: 2023-03-28

Fika: 18:00

Mötesstart: 19:00

Plats: Isaberg Golfklubb, klubbhuset

Dagordning

1. Fastställande om röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Styrelsens årsredovisning (resultat-och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat-och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-och räkenskapsåret.

11. Val av två revisorer för en tid av ett år.

12. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor

Handlingar skickas ut senast en vecka innan mötet.

Senaste nytt

Nyheter

Städdagen infrusen

Snö, snö och ännu mer snö och till det många minusgrader på nätterna som åter orsakar tjäle.  Det gör att det tyvärr inte kommer gå

Läs mer »

Väderprognos

Isaberg Golfklubb

-1°C
Light snow
fredag
93%
04:32
Min: -3°C
971
17:41
Max: -0°C
ENE 5 m/s
fredag
-0°C
-3°C
lördag
2°C
-7°C
söndag
3°C
-5°C
måndag
-0°C
-5°C
tisdag
2°C
-2°C